VZW Rollerclub Tongeren als partner van Second Serve

Tongeren scoort bijzonder slecht inzake kansarmoede. Daarom sluit VZW Rollerclub Tongeren een partnership af met Second Serve. Zij zamelen tweedehands sportkledij in en stellen deze gratis ter beschikking voor de maatschappelijk kwetsbare jongeren.

Via deze weg willen wij aan iedereen tonen dat de Rollerclub een recreatieve, sociale en aangename club is voor iedereen!

Heb je zelf nog bruikbare sportkledij liggen? Dan mag je deze altijd binnenbrengen op de plaatsen vermeld op deze flyer of tijdens een van onze trainingsmomenten.